This section is ment for the people connected to Park.
Peter Mertens
  Digitale Televisie
Inventaris 2006/+2009
Peter Mertens
sa
Martin Takken
Alberto de Michele
Constant Dullaart
 
sa

page 1: Laats bewerkt: 19 november 2005 door PM
page 2: Subsidie Aanvrage 2

Amsterdam, maandag 25 april 2005, 10:00 uur ten huize van Dick Tuinder. Dick Tuinder en Peter Mertens, kernredactie leden van PARK4DTV zijn bijeen om een gesproken subsidieaanvraag aan de Mondriaan Stichting uit te spreken. Uit het hoofd en onvoorbereid, maar toch geoefend.Peter Mertens: Ik leid in..

Dick Tuinder: Jij leidt in, okee.

Peter Mertens: Goedendag, PARK4DTV, Dick Tuinder, Peter Mertens. Vergeeft u ons deze uitzonderlijke wijze van aanvragen, maar we zijn beiden in staat om keurige ambtelijke taal te schrijven die cultuurhistorische waarden en gronden heeft, maar we willen het graag in onze eigen woorden zoals wij die vandaag de dag spreken doen.
Dus bij deze.
Dick Tuinder, PARK vraagt aan voor het activiteitenprogramma 2005. Waarover gaat het?

Dick Tuinder: Nou kijk, wij zijn eigenlijk, sinds dertien, veertien jaar zenden we uit op lokale televisienetwerken over de hele wereld, en dat vrij succesvol. Halverwege vorig jaar, 2004, zagen we de het niveau van de uitzendingen met name Amsterdam, reikwijdte van de zender terugvallen. Aan de andere kant zagen we dat de beschikbare technische middelen zodanig werden dat het mogelijk was om beeldvullend uit te zenden op internet, waardoor een heel ander idee van programmeren ontstond, veel internationaler. Niet langer per se meer gebonden aan een 1 uur 1 ding concept. Dus dat is wat we nu doen, we zenden nu uit wereldwijd, 24 uur per dag, 7 dagen.

Peter Mertens: Onderzoek en ontwikkeling heet het, Dick. We zijn er bijna

Dick Tuinder: Nou ja goed, het is in zekere zin experimenteel, maar bijvoorbeeld na een presentatie op het Dutch Open Festival in de Balie, hebben we aangeboden gekregen van Surfnet dat we daar een zender zouden kunnen onderhouden en de distributie kunnen doen. Het is natuurlijk een hele nieuwe manier werken, van programmeren.
De redacteuren kunnen zelf van afstand bijdragen, programma’s samenstellen. Het hele idee met bandjes, in de eindafwerking, waar wij mee te maken hadden is verleden tijd. Het is nu digitaal. Alles wat uploadbaar is is downloadbaar,
‘Tape This, Steal This’.
Kwaliteit is Zichtbaarheid.

We willen als inleiding op de papieren die u hebt toegezonden gekregen laten zien hoe dat nou in z’n werk gaat.

PM (bedient de computer): Het werkt vrij simpel. Het zijn allemaal één klik. We zijn vrij trots dat die scherm hier ons canvas is geworden. Vroeger zat dat op je televisie. Maar vandaag de dag is het 24 uur per dag 7 dagen per week wereldwijd in deze kwaliteit te zien. Zoals nu toevalligerwijs een werkstuk van Maarten Ploeg, in wiens geest wij nog wel degelijk werken.
Dat doet mij terloops denken aan de cruciale vraag, waar wij natuurlijk altijd mee bezig zijn:

Wat is PARK?
Het curieuze is, wij willen daar niet één rechtstreeks antwoord op geven. Jarenlang hebben we de leuze gehanteerd:
Puur Beeld en Geluid. Dat zijn we in elk geval nog steeds. Dat is de wijze waarop mensen bijdragen aan de zich vormende collectie. Maar Puur Beeld en Geluid, ja, wat is dat. Ja puur. Pure waanzin in elk geval. Puur is puur. Dat betekent het.
We hebben er onlangs nog een complete avond zoniet weekeinde aan gewijd. Iedereen weet wat het is, zonder dat we dat verbaal kunnen uitdrukken.
We kunnen het laten zien.
En er zijn mensen die het zien, als ze PARK werk zien denken ze: Daar hoort mijn werk bij, daar wil ik op reageren, bij wil ik bij aansluiten, daar wil ik iets tegen inbrengen.
Dat is wat PARK is.
Dat is de kwaliteit die we brengen dat is kwaliteit die de afgelopen tien jaar PARK en de collectie tot één ding, één kunstwerk heeft gemaakt.

Dick Tuinder: Eh, Peter, met alle respect, ik zie nu een werk, een goed werk...
PM (gelijktijdig) Ja! Ja!
Dick Tuinder: ... maar een oud werk. Is er ook nieuw werk van levende kunstenaars?


Peter Mertens: Ja. Er is natuurlijk nieuw werk van nieuwe kunstenaars, maar laat ik terloops van de gelegenheid gebruik maken ik heb hier opgeschreven, de huidige redactie van PARK, 2005, bestaat uit twaalf mensen:
Jasper van den Brink, oudgediende maar actieve videokunstenaar, Brecht Debackere, die we onlangs erbij hebben gevraagd omdat die juist ook in de geest en stijl van Maarten Ploeg werkstukken maakt, geometrisch abstract, computer-gegenereerd met name.
Constant Dullaart, dubbelvoudig winnaar van ‘de een minuten awards’ en heeft inmiddels bijgedragen aan bijvoorbeeld speelfilms als Allerzielen. Wij verwachten van hem met name ook dat hij nieuwe mensen en werk zal aanbrengen.
Jeroen Kooijmans, die eh, laten we eerlijk zijn, de getormenteerde kunstenaar, die inmiddels heeft gezegd dat hij graag weer zijn PARK tot zijn podium wil maken.
Peter Mertens, dat ben ik. Drijvende kracht, maar ook nog altijd sturend in wat het allemaal moet betekenen.
Wat heb ik hier; Harold Schellinx, is onze nieuwe Raudio redacteur, maar ook iemand die met beelden en computers en geprogrammeerde zaken weet om te gaan, dus tevens weet in te gaan op de wijze waarop we de achterliggende database programmeren.
Wat heb ik, Alberto de Michele, blijft onze buitenlandredacteur, Wiel Seuskens!
DT (onderbreekt): Jaja. Waar het eigenlijk om gaat, wat je ook terug ziet in de aanvraag:
PM (gaat door met opsomming): u kunt het op het internet nazoeken Martin Takken, Vera Stiphout, Kuno Terwindt, Dick Tuinder!

Dick Tuinder: Wat je ook terug ziet in de aanvraag. Dat is, de kop die staat er niet voor niets: Kwaliteit is Zichtbaarheid. Dat is ons idee. Los nog van de vraag waar het over gaat, alle kunst die tegenwoordig wordt gemaakt, en eigenlijk de afgelopen honderd jaar is Mediakunst.
Kunst die niet in de krant verschijnt, die niet op televisie verschijnt, die niet zichtbaar is, is geen kunst. Dus. Alle kunst is mediakunst. Dus om mediakunst te worden moet je zichtbaar worden. En als je zichtbaar wordt, dan komt de kwaliteit. De kwaliteit is de zichtbaarheid.
Daarom zijn we er heel erg voor om die podium in stand te houden, en meer een plek te creëren waar ook andere uitzendorganisaties en instituten hun werk in wisselwerking met PARK kunnen vertonen. En waar we zelf het kunnen gebruiken voor incidentele projecten, thematische uitzendingen en waar het tot één ding kan worden.

Peter Mertens: Zo is het.

Dick Tuinder: Zo is het.

Peter Mertens: In platte zin. Het is natuurlijk een techniek waar we ons rondom scharen. We zijn in staat dat zelf te beheren en te beheersen. De techniek biedt ons de meer mogelijkheden het podium vrij in te richten.
De ene mogelijkheid is de manier waarop televisie geprogrammeerd wordt, een andere mogelijkheid is, zoals we net bijvoorbeeld lieten zien is om het zelfs als screensaver te presenteren. Zodra je even niets doet komt PARK tevoorschijn. Dat was natuurlijk de methode zoals we die ook Salto hanteerden. Niemand ging doelgericht naar PARK op zoek, maar je kwam het tegen, op momenten dat je iets anders aan het doen was.
Dus de wijze waarop we ons werk blijven presenteren is sterk afhankelijk van nieuwe technische ontwikkelingen. Dus het komend jaar verwachten we nog nieuwe dingen. We zijn met DVDs bezig, we zijn met grote schermen buiten bezig, die vandaag de dag in de verhouding van 16:9 staan ...

Dick Tuinder: ... op hele kleine mobiele telefoon schermpjes ...

Peter Mertens: Jaha. Dus dat zijn allemaal zaken die zich ontwikkelen, en waarvan we zeker weten dat we daar op in zullen spelen.
Om het beeld compleet te houden, we zijn ook nog bezig – maar dat behelst niet deze aanvrage – we zijn bezig om de oude collectie van 1500 banden, om die publiek beschikbaar te houden. Ook weer middels internet, publieke presentaties en publicaties. We willen het Raudio station invullen en vormgeven. We gaan in op nieuwe trends als Podcasten. Dat in de geest en stijl van PARK: Puur Geluid.
Het reisproject: we hebben reislustige redactieleden die ook ingaan op uitnodigingen, die we niet altijd van tevoren zien aankomen. Vandaag de dag zit Alberto de Michele in Polen, is Constant net terug van PARKpresentaties in Tokyo. Maar dat zijn zeker activiteiten die we met de website, het centrale podium, de webcast, de guestcast en de screensaver kunnen blijven steunen.
Dat is het.

Dick Tuinder: moet jij dat niet even laten zien, dat ik dat film?

Peter Mertens: Humja, heel kort?

(men prutst aan de en haalt, de camera van statief)

Peter Mertens: (demonstreert www.park4d.tv) zie aldaar.

Peter Mertens: (demonstreert ook het (niet openbaar toegankelijke) content management systeem)


...

Peter Mertens: We gaan de collectie meer en meer incorpereren als onderdeel van, we denken er aan kunstenaars te vragen met nieuwe bijdragen rechtstreeks te reageren om vorige...

DT (vanachter de camera): Het is een ongeëvenaard ideeën archief...

Peter Mertens: Het is een krachtdadig ding. Het is één kunstwerk. Vergis je niet. Het meer dan alleen het creeën van een gezamenlijk podium, het gaat om het creëren van een ‘gesammtkunstwerk’. Dat door twaalf redacteuren wordt beheert. Dat is de kern. Zwaan kleef aan. Ze nodigen hun mensen weer uit.

Laat ik meteen zakelijk zijn. Dit is wezen een hele simpele manier van produceren. We hebben geen grote studio nodig. We hebben een simpele camera, een internetverbinding en een computer nodig. Dat is onze mobiele studio vandaag de dag. De banden hoeven we niet meer in grote kasten op te slaan. Het is op harde schijven die kleiner en kleiner worden, dus schijfjes. Dus daar willen we geld voor hebben. We willen de kunstenaars honoreren. We willen onze internetserver in stand houden, we willen publiciteit daarvoor maken. We willen een klein beetje de boekhouder kunnen betalen, en dat is alles om wat nodig is om deze prachtkunst aan den volke te tonen! Meer is Beter!
Kom op met geld!
Nu!

Dick Tuinder: Kwaliteit is Zichtbaarheid toch?

Peter Mertens: Hahaha!

Dick Tuinder: Okee, elf minuten. Nou je moet volgens mij nog een beetje monte....

   


© www.park.nl